İK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

SBY Danışmanlık , insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

NEDEN SBY ?

 • İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırmak, hızlandırır,
 • Çalışma hayatının kalitesini artırır,
 • Standardizasyonu sağlar,-
 • Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur,
 • Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların kadrolarını tespit eder,
 • Mevcut durumu inceleyip değerlendirmek & iyileştirmeleri tespit eder,
 • İnsan kaynağının kurum içerisinde doğru konumlandırır,
 • Performans artışını sağlar,
 • Çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit etmek ve geliştirir,

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI

1 – İş Analizi ve Değerlendirmesi

Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için KRC gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir.

İş gücü planlama:

 • İş Analizi
 • Yetkinlik Performansı
 • Mevcut Çalışan Analizi

2- Performans Yönetim Sistemi

Performans değerlendirmelerinde;

Hedef bazlı performans yönetim sistemi

Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi

360 derece geribildirim sistemi uygulanmaktadır.

Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır.

3 – Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi

Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. SBY DANIŞMANLIK, “ Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini sağlamaktadır.

4- Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını doğrudan etkilemektedir. SBY DANIŞMANLIK, kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır.

5 – Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme

Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir.

6- Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması

Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapalarak kurum yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir.

İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırmak, hızlandırır, Çalışma hayatının kalitesini artırır, Standardizasyonu sağlar.

PROFESYONEL İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

RussiaEnglishGermanTurkeySaudi Arabia